Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації «Юридична компанія« ТИТАН », розташованої за адресою – www.titan-legal.com.ua, яку може отримати про Користувача під час використання сайту.

Відвідувач не може використовувати даний сайт неправильно. Зокрема, відвідувач не повинен впливати і втручатися в роботу даного сайту або отримувати доступ до інформації, опублікованої на даному сайті, не через стандартний інтерфейс.

Відвідувач повинен використовувати даний сайт виключно відповідно до норм чинного законодавства України. Якщо адміністрація сайту виявить порушення відвідувачем даної ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ І УМОВ, або запідозрить відвідувача в цьому, вона може призупинити або повністю закрити відвідувачеві доступ до сайту.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту« Юридична компанія «ТИТАН» (далі – Адміністрація сайту) – уповноважені співробітники з управління сайтом, що діють від імені компанії, які здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Адміністратором або іншим уповноваженим отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.

1.1.5. «Користувач сайту« Юридичної компанії «ТИТАН» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт ЮК «ТИТАН».

1.1.6. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» – унікальний мережеву адресу вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту Юридичної компанії «ТИТАН» означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Компанії.

2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Юридичної компанії «ТИТАН».

2.4. Адміністрація сайту ЮК «ТИТАН» зобов’язується виключити зловживання особистою інформацією користувачів.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту Компанії щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті Компанії.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення в формі зворотного зв’язку на сайті.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту ЮК «ТИТАН» може використовувати в цілях:

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.

4.1.3.Установл ення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту ЮК «ТИТАН», надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту ЮК ТИТАН.

4.1.5. Надання Користувачеві з його згоди, спеціальних пропозицій, інформації про послуги, розсилки новин та інших відомостей від імені ЮК «ТИТАН» або від імені партнерів.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.1.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
5.2. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату персональних даних.
5.3. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом ЮК «ТИТАН».
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача.
6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту ЮК ТИТАН і Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
8.4. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті ЮК ТИТАН, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти в розділ “КОНТАКТИ”.
9.4. Всі права на сайт ЮК «ТИТАН» і його зміст належать ТОВ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ТИТАН» “і використовуються за погодженням з правовласниками. Даний сайт в цілому, і окремі його елементи охороняються Законом України” Про авторське право і суміжні права “, Міжнародними правовими актами і іншими актами чинного законодавства України.
9.5. Відвідувачі сайту не мають поширювати, змінювати, передавати, використовувати або використовувати повторно будь-яку інформацію з сайту ЮК ТИТАН для будь-якої публічної або комерційної мети без письмового дозволу ТОВ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ТИТАН». Відвідувачі повинні дотримуватися всі авторські права та інші примітки про власність на завантажені та / або копіюються матеріали. Скопійована інформація повинна містити активне гіперпосилання на сайт https://titan-legal.com.ua/
9.6. При роботі з сайтом Компанії відвідувачеві не надаються права на інтелектуальну власність ні на один сайт, ні на його утримання або на використання будь-яких елементів брендингу або логотипів сайту ЮК «ТИТАН».
9.7. Якщо Ви відвідали цей сайт, Ви автоматично погоджуєтеся з цією ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА УМОВАМИ. Якщо Ви не згодні з даною ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА УМОВАМИ, Ви повинні покинути цей сайт
9.8. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою “https://titan-legal.com.ua/ru/politika-konfidencialnosti/”.

Технічне оснащення сторінок сайту може включати в себе модулі:

– Соціальної мережі Facebook (facebook.com), управління якої відбувається з штаб-квартири компанії Facebook Inc, Facebook Corporate Office, яка знаходиться за адресою: Headquarters +1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, телефон: +1 (650) 543-4800;
– Соціального форуму Youtube (youtube.com), управління яким здійснюється з офісу компанії YouTube, LLC, який знаходиться за адресою: 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, телефон: +1 (650) 253-0000.
– Соціальної мережі LinkedIn (linkedin.com), управління якої здійснюється з офісу компанії LinkedIn Corporation, який знаходиться за адресою: 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA. Обробкою ваших персональних даних, наданих і зібраних LinkedIn, займається компанія LinkedIn Ireland Limited, зареєстрована за адресою: Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland.
– Соціальної мережі Google+ (http://www.google.com/intl/ru/+/learnmore/better/), управління якої здійснюється з офісу компанії 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, телефон: +1 ( 650) 253-0000.
Ці модулі можуть бути кнопками синхронізації аккаунта на сайті THEINSIDER.COM.UA, Like, Розповісти або відповідно “Мені подобається”. Якщо відвідувач відкривав одну з веб-сторінок, оснащену таким плагіном, його інтернет-браузер безпосередньо підключить його до серверів Facebook, Twitter, LinkedIn, ВКонтакте, Google+ або Youtube. Плагін буде передавати на сервер дані про те, які саме веб-сторінки сайту THEINSIDER.COM.UA відвідувач переглядав.
При використанні будь-яких функцій плагіна, ця інформація також буде синхронізована з обліковим записом користувача на Facebook, Twitter, LinkedIn, ВКонтакте, Google+ або Youtube. Більш детальну інформацію про збір та використання даних мережами Facebook, Twitter, LinkedIn, ВКонтакте, Google+ або Youtube, а також про права та можливості щодо захисту персональних даних в даному контексті можна знайти в розділі про конфіденційність на сайтах Facebook, Twitter, LinkedIn, ВКонтакте, Google+ або Youtube.
Щоб уникнути зв’язку мереж Facebook, Twitter, LinkedIn, ВКонтакте, Google+ або Youtube з сайтом THEINSIDER.COM.UA і подальшого співвіднесення даної інформації з аккаунтом, відвідувач повинен вийти з облікового запису мережі перед відвідуванням сайту THEINSIDER.COM .UA.