Втомилися від бездіяльності державної виконавчої служби? Стягнення моральної шкоди з ДВС як ефективний засіб пришвидшення виконавчого провадження

Втомилися від бездіяльності державної виконавчої служби? Стягнення моральної шкоди з ДВС як ефективний засіб пришвидшення виконавчого провадженняДосить поширеною проблемою, для вирішення якої звертаються наші клієнти, є виконання судового рішення. Здавалось би, в чому може виникати проблема, адже позивачем подолано великий і тернистий шлях, від досудового врегулювання спору (переговорів, претензій, тощо) до судових баталій, результатом чого стало судове рішення. Позивач звертається до органу виконання судових рішень (державної виконавчої служби або приватного виконавця), проте, не зважаючи на об’єктивну наявність майна на яке можна звернути стягнення, не може отримати присуджене.

Чому так? Для з’ясування цього питання пропонуємо звернутися до аналітичної статистики, яка нещодавно була опублікована у пояснювальній записці до проекту Закону про виконавче провадження №3726 від 23.06.2020 (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69256):

–          згідно з офіційною статистикою Мін’юсту, у 2019 році розмір стягнутої за цей період заборгованості склав лише 20,7 млрд. грн. В той же час, нестягнутою залишилась заборгованість на загальну суму 770 млрд. грн. Загальна сума боргу, невиплаченого за судовими рішеннями складає більше однієї четвертої річного ВВП України. Це також демонструє, що реальний рівень виконання в Україні на сьогоднішній день становить 2,6%.

–          у середньому розрахунку ефективність одного приватного виконавця за аналогічним показником 5,8%.

2,6% – дуже сумний показник виконання судових рішень державною виконавчою службою, та чи провина в цьому законодавства, або ж системи та людський фактор?

В практиці ЮК «ТИТАН» зустрічалися випадки, коли, не зважаючи на те, що у боржника наявне майно на яке можливо звернути стягнення, державною виконавчою службою на протязі майже десяти років не виконувалося судове рішення клієнта. Тобто, в таких ситуаціях негативні наслідки створює не законодавство, а сама система (недостатність персоналу, високий рівень завантаженості, відсутність мотивувань, тощо) та людський фактор (не компетентність, недбале ставлення державного виконавця до своєї роботи, тощо).

Як діяти в таких ситуаціях, щоб зрушити виконавче провадження з мертвої точки та отримати присуджене, алгоритм дій:

1. На підставі Розділу VII «СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ» ЦПК України
подати скаргу про визнання рішень, дій або бездіяльність державного виконавця неправомірною та усунення порушення.

За результатом розгляду вищевказаної скарги, за умови її обґрунтованості, суд постановить ухвалу, якою визнає рішення, дії або бездіяльність державного виконавця неправомірною та зобов’яже усунути порушення, при цьому, скаржник має право компенсувати витрати на професійну правничу допомогу на підставі ст. 452 ЦПК України.

Таких ухвал, про визнання неправомірною бездіяльності державного виконавця необхідно отримати декілька, проте, враховуючи рівень халатності державних виконавців, це на так складно.

2. Подати позов до суду щодо стягнення моральної шкоди.

Важливі аспекти такого позову:

–          відповідачами будуть орган ДВС, державний виконавець якого допустив бездіяльність, та  Державна казначейська служба України;

–          додати до позову ухвали суду, якими визнано незаконною рішення, дії або бездіяльність державного виконавця, які будуть преюдицією (обставинами, що не підлягають доказуванню) щодо незаконної бездіяльності державного виконавця на протязі певного періоду (Належним доказом протиправних (неправомірних) рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця є, як правило, відповідне судове рішення (вирок) суду, що набрало законної сили, або відповідне рішення вищестоящих посадових осіб державної виконавчої служби – постанова ВС від 24.12.2019 по справі № 461/3508/17);

–          розмір моральної шкоди визначати не за допомогою експертизи, адже це дорого та безперспективно, а за допомогою практики ЕСПЛ (проте майте на увазі, що остаточний розмір моральної шкоди буде визначений судом виходячи із загальних засад розумності, справедливості, пропорційності та тривалості не виконання судового рішення). «Практикою Європейського суду з прав людини визнана презумпція моральної шкоди. Тобто в разі порушення майнових або цивільних прав «середня», «нормально» реагуюча на протиправну щодо неї поведінку людина повинна відчути страждання (моральну шкоду).

Згідно практики Європейського суду з прав людини завжди призначається компенсація за порушення прав людини. Розмір компенсації зазвичай становить 2000 – 5000 євро. Так рішенням від 27.07.2004 р. по справі “Ромашов проти України” Європейський суд з прав людини присудив заявнику у відшкодуванні моральної шкоди 3000 євро, хоча заявник не представив жодного документа на підтвердження своїх вимог про відшкодування моральної шкоди. Право на відшкодування з урахуванням практики Європейського суду з прав людини повинно носити ефективний характер, і має на меті не тільки покриття шкоди завданої потерпілій стороні, а також є засобом попередження з боку відповідача вчинення порушень прав, отже має бути відчутним не тільки для позивача але й для відповідача, що спонукало б відповідача вживати заходів щодо зміни практики нехтування положеннями законодавства».

–          заявити про відшкодування судових витрат, в тому числі на правничу допомогу.

3. Отримавши рішення та виконавчий документ звернутися до Державної казначейської служби, керуючись Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників затвердженим  постановою КМУ від 3 серпня 2011 р. № 845 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 45) для отримання присудженого.

Чому це працює саме у такий спосіб, через стягнення коштів з держави? В сукупності ви повинні отримати з бюджету грошові кошти за:

–         відшкодування судових витрат на правничу допомогу за скарги про визнання незаконною бездіяльність державного виконавця;

–         відшкодування моральної шкоди внаслідок бездіяльності державного виконавця, а також відшкодування судових витрат.

Відповідно до підпункту 10 пункту 9 розділу VI «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Бюджетного кодексу України:

–          посадові та службові особи органів державної влади дії яких завдали шкоди, що відшкодована з бюджету, несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з законом;

–          органи державної влади після виконання рішень суду про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету (місцевих бюджетів) проводять службове розслідування щодо причетних посадових, службових осіб цих органів;

–          за результатами службового розслідування органи державної влади та органи Казначейства України можуть звернутися до суду з позовною заявою про відшкодування збитків, завданих державному бюджету (місцевим бюджетам), з пред’явленням зворотної вимоги (регресу) у розмірі виплаченого відшкодування до посадових, службових осіб цих органів, винних у завданні збитків (крім відшкодування виплат, пов’язаних із трудовими відносинами та відшкодуванням моральної шкоди);

–          якщо збитки, завдані державному бюджету (місцевому бюджету), є результатом спільних дій або бездіяльності кількох посадових та службових осіб, що призвели до завдання шкоди фізичним чи юридичним особам, такі посадові та службові особи несуть солідарну відповідальність згідно з Цивільним кодексом України та іншими законодавчими актами України.

Тобто, після кожного стягнення з державного бюджету ініціюється службове розслідування, яке зачепить не лише державного виконавця, а й керівника органу державної виконавчої служби як особу, що безпосередньо контролює роботу своїх підлеглих. А здобуті Вами судові рішення про незаконну бездіяльність не залишать шансу вказаним особам «вийти сухими із води».

Окрім цього, з вказаних осіб може буди стягнуто в порядку регресу на користь держави збитки – відшкодуванні Вам судові витрати, проте не може бути стягнуті збитки за моральну шкоду. А віддавати власні кошти, погодьтесь, вже нікому не цікаво, тому керівництво державної виконавчої служби буде зацікавлено у пришвидшенні виконання «проблемного» судового рішення.
 
 

Потрібна професійна правова допомога?

Сподобалася стаття?

Підпишіться на нашу розсилку, та отримуйте щомісяця актуальну і корисну інформацію абсолютно безкоштовно.