Недопуск посадових осіб органів ДФС до податкових перевірок – аспекти за наслідком висновків викладених в постановах ВС

 

В кінці березня відбудуться чергові вибори Президента України. На жаль, досягнення в економічних успіхах бажають кращого, а державний бюджет та Пенсійний фонд належним чином не наповнюється.

Тому, в 2019 р. податкові органи не мають іншого вибору ніж з новим натхненням почати боротьбу з бізнесом та вижимати з нього останні кошти.

Згідно ст. 77 ПК України, документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.

План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

До плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.

22 грудня 2018 року, ДФСУ оприлюднила на своєму веб-сайті план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2019 рік, в якому податківці планують провести 6944 планові перевірки.

Перевірити чи буде проведена податкова перевірка на Вашому підприємстві можна за посиланням http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti та https://inspections.gov.ua

Відповідно до п. 77.4. ст. 77 ПК України, про проведення документальної планової перевірки керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу приймається рішення, яке оформлюється наказом.

Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності вичерпних підстав визначених ст. 78 ПК України.

          Але що ж робити, якщо податковим органом порушено порядок призначення перевірки, оформлення наказу або строки вручення повідомлення про проведення перевірки?

В своїй постанові від 24.01.2019 р. по справі №826/13963/16, Верховний Суд прийшов до висновку про те, що  позови платників податків, спрямовані на оскарження рішень (у тому числі наказів про призначення перевірки), дій або бездіяльності контролюючих органів щодо призначення та/або проведення перевірок можуть бути задоволені лише в тому разі, якщо до моменту ухвалення судового рішення не відбулося допуску посадових осіб контролюючого органу до спірної перевірки. В іншому разі в задоволенні відповідних позовів має бути відмовлено, оскільки правові наслідки оскаржуваних дій за таких обставин є вичерпаними, а отже, задоволення позову не може призвести до відновлення порушених прав платників податків, оскільки після проведення перевірки права платника податків порушують лише наслідки проведення відповідної перевірки.

Аналогічна правова позиція викладена в постановах Верховного Суду від 13.03.2018 у справі № 804/1113/16 (К/9901/19326/18), від 30.11.2018 у справі № 808/1641/15 (К/9901/6626/18).

Таким чином, якщо відбувається допуск до проведення документальної позапланової виїзної перевірки, а податковим органом фактично реалізовано свою компетенцію на проведення такої перевірки та оформлення її результатів, то дії контролюючого органу щодо призначення та проведення розглядуваної перевірки не є таким, що порушують права позивача.

При цьому позивач не позбавлений права оскаржити прийняті за результатами документальної виїзної перевірки податкові повідомлення-рішення з підстав їх невідповідності закону чи компетенції контролюючого органу початку проведення такої перевірки.

Наслідки не допуску податківців до перевірки визначені п. 81.2 ст. 81 ПК України, відповідно до якої у разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки посадовими (службовими) особами контролюючого органу за місцем проведення перевірки, невідкладно складається у двох примірниках акт, що засвідчує факт відмови, із зазначенням заявлених причин відмови, один примірник якого вручається під підпис, відразу після його складання, платнику податків та/або уповноваженій особі платника податків.

Посадова (службова) особа платника податків (його представник або особа, яка фактично проводить розрахункові операції) має право надати свої письмові пояснення до складеного контролюючим органом акта.

Згідно норми ст. 94.2.3. до платника податків може бути застосовано арешт майна коли платник податків відмовляється від проведення документальної або фактичної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб контролюючого органу.

В такому випадку, податковий орган звертається до суду з вимогою про застосування адміністративного арешту коштів на рахунках платника податків або іншого майна у зв’язку із відмовою платника податків від проведення позапланової перевірки відповідно до п.п.94.6 ст. 94 ПК України.

Розглядаючи справу №813/483/17, Верховний Суд у постанові від 28.02.2019 р. вказав, що підставою арешту коштів на рахунку платника податків, серед іншого, може бути факт не допуску ревізорів до проведення виїзної документальної перевірки такого платника. Натомість факт не допуску до проведення перевірки може бути законним або незаконним. Платник податків має право не допустити до проведення до перевірки у разі порушення процедури або порядку проведення перевірки, або незаконності наказу на її проведення.

Якщо позивач не допускаючи контролюючий орган до перевірки, оспорив наказ на перевірку, а судом скасовано наказ про проведення документальної планової виїзної перевірки, то відсутні підстави для задоволення позову ДФС, з урахуванням того, що відпали умови для проведення позапланової виїзної перевірки, і відповідно для допуску посадових осіб позивача для проведення такої перевірки.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 12.02.2019 р. по справі №813/3859/17.

Таким чином, в разі недопущення працівників податкового органу до перевірки, за наявності відповідних правових підстав,  необхідно оскаржити до суду наказ про перевірку та підтвердити порушення контролюючого органу щодо призначення або направлення на перевірку. В протилежному випадку, контролюючий орган матиме право на адміністративний арешт майна або коштів підприємства.

Крім того, дуже важливо правильно скласти акт про не допуск до проведення перевірки.

В постанові Верховного Суду від 14.02.2019 р. по справі №816/950/16, вказано, що судами встановлено, що платнику податків та/або посадовим (службовим) особам платника податків (його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) до початку проведення фактичної перевірки наказ на проведення такої перевірки, відповідні направлення та службові посвідчення представниками позивача у даній справі не пред’являлись.

В свою чергу, судами правильно відхилено в якості доказу щодо не допуску контролюючого органу до проведення перевірки акт про неможливість проведення перевірки та акт про відсутність посадових осіб за податковою адресою, оскільки обставини, засвідчені такими актами, не є тотожним не допуску до проведення перевірки.

Отже, підсумовуючи наведене, суб’єкту господарювання безумовно необхідно перевіряти себе в реєстрах на предмет проведення документальної планової перевірки та аналізувати обставини які можуть бути підставою для проведення позапланової документальної перевірки.

В разі отримання інформації або виникнення обставин для проведення перевірки пропоную звернутися до кваліфікованих адвокатів для вирішення подальших питань та уникнення негативних наслідків від дій податкових органів.

Автор статті: Віктор Шерегі, адвокат, партнер Юридичної компанії «ТИТАН»

Сподобалася стаття?

Підпишіться на нашу розсилку, та отримуйте щомісяця актуальну і корисну інформацію абсолютно безкоштовно.